چالش عدد اول

این چالش بیشتر برای دست‌گرمیه و اینکه شما اطمینان پیدا کنید که تونستید به درستی در مسابقه شرکت کنید. در این چالش به برنامه شما مسیر یک فایل ارسال میشه، در این فایل هر سطر حاوی یک عدده. برنامه شما باید به ازای هر خط در ورودی اگر عدد اول باشه عدد ۱ و در غیر این صورت عدد ۰ را بنویسه.

برای مثال اگر فایل ورودی به این شکل باشد:

مقدار چاپ شده در خروجی باید به این شکل باشد:

برای شرکت در این چالش، پوشه‌ای با نام prime در repository خودتون ایجاد کنید و فایل‌های برنامه و Dockerfile رو داخل این پوشه قرار بدید.

در این لینک میتونید پیاده‌سازی این برنامه و همینطور Dockerfile رو مشاهده کنید.