من رو بشمار

هدف اصلی این چالش آشنا کردن شرکت‌کننده‌ها با مفاهیم پایه http و همینطور مقایسه ویژگی زبان‌ها و فریمورک‌های مختلف برا حل کردن یه مساله به نظر پیش پا افتاده است. کاری که برای شرکت در این چالش نیازه که انجام بدید پیاده سازی دو http endpoint ساده است. یکی از این endpoint ها وظیفه‌اش دریافت عدد و جمع اون با اعدادیه که تا به حال دریافت کرده و وظیقه endpoint دیگه برگردوندون مجموع کلی اعدادی است که تا به حال این سرویس دریافت کرده است.

توصیف endpoint /

این endpoint درخواست‌ها را با متد POST دریافت می‌کند و مسیر این endpoint / است. مثال زیر نمایش نحوه صدا زدن این endpoint است. در این مثال عدد ۶ برای سرویس ارسال می‌شود و انتظار ما اینه که مقدار ۶ به مجموع اعدادی که تا به حال به سرویس ارسال شده اضافه شود.

توصیف count endpoint

این endpoint درخواست‌ها را با متد GET دریافت می‌کند و مسیر آن count است. مثال زیر نمایش نحوه صدا زدن این endpoint است. اگر فرض کنیم که مثال قبلی، یعنی ارسال عدد ۶ به / ۱۰ بار انجام شده باشد مقدار خروجی مثال زیر میبایست مقدار 60 باشد.

در این لینک میتونید پیاده‌سازی این برنامه و همینطور Dockerfile رو مشاهده کنید.

در این چالش قبل از هر چیزی رفتار مطابق با توصیف مهم است و بعد از آن میزان زمان پاسخدهی صدک ۹۹ ملاک رتبه‌بندی خواهد بود.

همچنین توجه داشته باشید که رفته رفته تعداد درخواست‌هایی که در یک ثانیه به سرویس شما ارسال می‌شود افزایش خواهد یافت تا جذابیت چالش افزایش پیدا کنه :)

این جدول آخرین بار، 70.0 دقیقه گذشته بروزرسانی شده است.

# Nickname Status 99th Percentile
1 Rmaan PASSED 0.355445 Details
2 omid PASSED 3.003662 Details
3 ShahinSorkh PASSED 6.0562 Details
4 AMIR MOHAMADI PASSED 7.101401 Details
5 hatamiarash7 PASSED 7.249344 Details
6 amygdala :: ∀ a. a → IO Memory PASSED 7.330906 Details
7 TechMiX PASSED 8.143352 Details
8 Mahdi Zareie PASSED 8.48528 Details
9 Yashar Rashedi PASSED 8.854071 Details
10 Mahdi Seyedan PASSED 11.799869 Details
11 Hadi Aliakbar(JS) PASSED 11.849258 Details
12 smhjamalii PASSED 37.580905 Details
13 iamomiid PASSED 273.773353 Details
14 moein rahimi PASSED 300.863365 Details
15 payamfaryadres PASSED 2251.790428 Details
16 siever FAILED Details
17 1mohammadjalali FAILED Details
18 Amir Kakavand FAILED Details
19 Amin S FAILED Error in building the image Details
20 AliReza Azadi FAILED Error in building the image Details
21 iamvee FAILED Error in building the image Details
22 Roozbeh Sharifnasab FAILED Error in building the image Details
23 tohidheshmati FAILED Error in building the image Details
24 shahriare8 FAILED Error in building the image Details
25 GlassesPi FAILED Error in building the image Details
26 Dawood Khorsandi FAILED Details
27 Muhammadddev FAILED Error in building the image Details
28 graymind75 FAILED Details
29 TahaCodes FAILED Details
30 _n0p_ FAILED Details
31 amir FAILED Details
32 ans_ashkan FAILED Error in building the image Details
33 Hamedsj5 FAILED Error in building the image Details
34 NullNotes FAILED Error in building the image Details
35 Mojtaba FAILED Error in building the image Details
36 Ali Mojtabavi FAILED Details
37 Yashar Panahi FAILED Error in building the image Details
38 ArmanJR FAILED Error in building the image Details
39 A.R.F.R FAILED Error in building the image Details
40 GoLover FAILED Error in building the image Details
41 liamplm FAILED Details
42 alirp88 FAILED Error in building the image Details
43 Pouriya FAILED Error in building the image Details
44 Sanaz FAILED Details
45 Farshad Akbari FAILED Error in building the image Details
46 Javad Alipanah FAILED Error in building the image Details
47 Naser Nourani FAILED Error in building the image Details
48 MjSh FAILED Error in building the image Details
49 Siroos Sarmadi FAILED Error in building the image Details
50 Keivan FAILED Error in building the image Details
51 AlirezA FAILED /count returned value is 719956 but should be 720000 Details
52 Achilles FAILED Error in building the image Details
53 2hamed FAILED Error in building the image Details
54 alikal FAILED Details
55 zahra fardi FAILED Error in building the image Details
56 kamal m FAILED Error in building the image Details
57 mehrdad_seno FAILED Error in building the image Details
58 Ali Soume'e FAILED Error in building the image Details
59 bb88 FAILED Error in building the image Details
60 SubliZ FAILED Error in building the image Details
61 mohammad.fs243 FAILED Error in building the image Details
62 raftx24 FAILED Error in building the image Details
63 rasoulcpu FAILED Error in building the image Details
64 Mrs-Ackermen FAILED Details
65 mohammadSDT FAILED Error in building the image Details
66 Ali Deishidi FAILED Details
67 MohammadHosein Bahmani FAILED Details