من رو بشمار

هدف اصلی این چالش آشنا کردن شرکت‌کننده‌ها با مفاهیم پایه http و همینطور مقایسه ویژگی زبان‌ها و فریمورک‌های مختلف برا حل کردن یه مساله به نظر پیش پا افتاده است. کاری که برای شرکت در این چالش نیازه که انجام بدید پیاده سازی دو http endpoint ساده است. یکی از این endpoint ها وظیفه‌اش دریافت عدد و جمع اون با اعدادیه که تا به حال دریافت کرده و وظیقه endpoint دیگه برگردوندون مجموع کلی اعدادی است که تا به حال این سرویس دریافت کرده است.

توصیف endpoint /

این endpoint درخواست‌ها را با متد POST دریافت می‌کند و مسیر این endpoint / است. مثال زیر نمایش نحوه صدا زدن این endpoint است. در این مثال عدد ۶ برای سرویس ارسال می‌شود و انتظار ما اینه که مقدار ۶ به مجموع اعدادی که تا به حال به سرویس ارسال شده اضافه شود.

توصیف count endpoint

این endpoint درخواست‌ها را با متد GET دریافت می‌کند و مسیر آن count است. مثال زیر نمایش نحوه صدا زدن این endpoint است. اگر فرض کنیم که مثال قبلی، یعنی ارسال عدد ۶ به / ۱۰ بار انجام شده باشد مقدار خروجی مثال زیر میبایست مقدار 60 باشد.

در این لینک میتونید پیاده‌سازی این برنامه و همینطور Dockerfile رو مشاهده کنید.

در این چالش قبل از هر چیزی رفتار مطابق با توصیف مهم است و بعد از آن میزان زمان پاسخدهی صدک ۹۹ ملاک رتبه‌بندی خواهد بود.

همچنین توجه داشته باشید که رفته رفته تعداد درخواست‌هایی که در یک ثانیه به سرویس شما ارسال می‌شود افزایش خواهد یافت تا جذابیت چالش افزایش پیدا کنه :)

این جدول آخرین بار، 4367.0 دقیقه گذشته بروزرسانی شده است.

# Nickname Status 99th Percentile
1 TechMiX PASSED 7.585844 Details
2 Mahdi Zareie PASSED 45.59104 Details
3 Yashar Rashedi PASSED 276.366918 Details
4 siever FAILED Details
5 smhjamalii FAILED Details
6 1mohammadjalali FAILED Details
7 Amir Kakavand FAILED Details
8 Amin S FAILED Error in building the image Details
9 AliReza Azadi FAILED Error in building the image Details
10 iamvee FAILED Error in building the image Details
11 hatamiarash7 FAILED Details
12 Roozbeh Sharifnasab FAILED Error in building the image Details
13 tohidheshmati FAILED Error in building the image Details
14 payamfaryadres FAILED Details
15 shahriare8 FAILED Error in building the image Details
16 GlassesPi FAILED Error in building the image Details
17 Dawood Khorsandi FAILED Details
18 Muhammadddev FAILED Error in building the image Details
19 amygdala :: ∀ a. a → IO Memory FAILED Details
20 graymind75 FAILED Details
21 TahaCodes FAILED Details
22 _n0p_ FAILED Error in building the image Details
23 amir FAILED Details
24 ans_ashkan FAILED Error in building the image Details
25 omid FAILED Details
26 Hamedsj5 FAILED Error in building the image Details
27 NullNotes FAILED Error in building the image Details
28 Mojtaba FAILED Error in building the image Details
29 Ali Mojtabavi FAILED Details
30 Yashar Panahi FAILED Error in building the image Details
31 ArmanJR FAILED Error in building the image Details
32 A.R.F.R FAILED Error in building the image Details
33 ShahinSorkh FAILED /count returned value is 1619973 but should be 1620000 Details
34 GoLover FAILED Error in building the image Details
35 liamplm FAILED Details
36 alirp88 FAILED Error in building the image Details
37 Pouriya FAILED Error in building the image Details
38 Sanaz FAILED Details
39 Hadi Aliakbar(JS) FAILED Details
40 Farshad Akbari FAILED Error in building the image Details
41 Javad Alipanah FAILED Error in building the image Details
42 Naser Nourani FAILED Error in building the image Details
43 Rmaan FAILED Details
44 MjSh FAILED Error in building the image Details
45 Siroos Sarmadi FAILED Error in building the image Details
46 Keivan FAILED Error in building the image Details
47 AlirezA FAILED Details
48 Mahdi Seyedan FAILED Details
49 Achilles FAILED Error in building the image Details
50 2hamed FAILED Error in building the image Details
51 alikal FAILED Details
52 moein rahimi FAILED Details
53 zahra fardi FAILED Error in building the image Details
54 kamal m FAILED Error in building the image Details
55 mehrdad_seno FAILED Error in building the image Details
56 Ali Soume'e FAILED Error in building the image Details
57 bb88 FAILED Error in building the image Details
58 SubliZ FAILED Error in building the image Details
59 mohammad.fs243 FAILED Error in building the image Details
60 iamomiid FAILED Details
61 raftx24 FAILED Error in building the image Details
62 rasoulcpu FAILED Error in building the image Details
63 Mrs-Ackermen FAILED Details
64 mohammadSDT FAILED Error in building the image Details
65 Ali Deishidi FAILED Details
66 AMIR MOHAMADI FAILED Details
67 MohammadHosein Bahmani FAILED Details